146 HABITATGES A VILADECANS

Ubicació:

Viladecans, Baix Llobregat

Dates:

2022

Promotor:

INCASOL

Sup. Construïda:

18.000 m²

Projecte i Direcció d'obra:

Fabregat & Fabregat arquitectes scp, Abellán i Monago