42 HPO AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ

Equip:

Fabregat & Fabregat arquitectes scp + Oikosvia Arquitectura sccl

Situació:

Districte de Sant Martí, Barcelona

Dates:

En curs

Promotor

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona