42 VPO EN EL DISTRITO DE SANT MARTÍ

Equipo:

Fabregat & Fabregat arquitectes scp + Oikosvia Arquitectura sccl

Situación:

Distrito de Sant Martí, Barcelona

Estado:

En curso

Promotor:

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona

Constructora:

CONSTRAULA